Trang chủ > Jotun Putty - Bột bả cao cấp nội thất

Jotun Putty - Bột bả cao cấp nội thất

Jotun Putty là bột bả dùng cho bề mặt nội thất.


  • Dùng để tạo phẳng các bề mặt hồ vữa, bê tông, bê tông đúc sẵn để che lấp các lỗ nhỏ hoặc các khiếm khuyết khác của bề mặt nội thất trước khi sơn lớp lót và sơn hoàn thiện.

    quảng cáo left
    quảng cáo phải