Trang chủ > Jotun thinner- Dung môi số 2, 7, 10,17

Jotun thinner- Dung môi số 2, 7, 10,17

Là chất pha loãng sơn.
Được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sản phẩm Jotun epoxy .
Còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn.


 • Jotun Thinner No 2- Dung môi số 2

  Mô tả sản phẩm: Đây là chất pha loãng sơn. Được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sản phẩm Jotun alkyd và sơn gốc dầu. Còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn.

  Mục đích sử dụng: đề nghị sử dụng như mô tả trên các bảng thông số kỹ thuật riêng biệt hay hướng dẫn thi công của sản phẩm

  Mầu sắc: trong

  Đóng gói: 5L; 20L
  Jotun Thinner No 7- Dung môi số 7

  Mô tả sản phẩm: Đây là chất pha loãng sơn. Được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sản phẩm Jotun acrylic, vinyl và sơn chống hà. Còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn.

  Mục đích sử dụng: đề nghị sử dụng như mô tả trên các bảng thông số kỹ thuật riêng biệt hay hướng dẫn thi công của sản phẩm

  Mầu sắc: trong

  Đóng gói: 5L; 20L
  Jotun Thinner No 10- Dung môi số 10

  Mô tả sản phẩm: Đây là chất pha loãng sơn. Được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sản phẩm Jotun polyurethane. Còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn.

  Mục đích sử dụng: đề nghị sử dụng như mô tả trên các bảng thông số kỹ thuật riêng biệt hay hướng dẫn thi công của sản phẩm

  Mầu sắc: trong

  Đóng gói: 5L; 20L
  Jotun Thinner No 17- Dung môi số 17

  Mô tả sản phẩm: Đây là chất pha loãng sơn. Được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sản phẩm Jotun Epoxy. Còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn.

  Mục đích sử dụng: Đặc biệt thích hợp dùng làm chất pha loãng cho sơn Epoxy và sơn tương đương, ngoại trừ sơn Tanguard. Đề nghị sử dụng như mô tả trên các bảng thông số kỹ thuật riêng biệt hay hướng dẫn thi công của sản phẩm

  Mầu sắc: trong

  Đóng gói: 5L; 20L
     quảng cáo left
  quảng cáo phải